• Síguenos en facebook | 
Cambridge
T. 93 656 08 62

Quins cursos oferim?

Els nostres cursos estan pensats especialment perquè puguin adaptar-se als diferents perfils d’estudiant, tant pel que fa als horaris com pel que fa als nivells i especificitats temàtiques.
Oferim cursos en grup d’1, 2 o 3 hores setmanals per als nivells següents:

· Primary A: per a nens de 3 a 6 anys.
· Primary B: per a nens de 7 a 12 anys.
· Secondary: per a estudiants de secundària.
· Per adults.
· Classes particulars a mida.

I ara també Alemany.

Altres cursos:
· Cursos de preparació per a exàmens oficials de Cambridge (Young learners, KET, PET, FCE, CAE i CPE)
· Preparació per a exàmens d’anglès per a la selectivitat i per a proves d’accés a cicles formatius
· Cursos intensius d’estiu
· Classes de conversa
· Cursos d’anglès empresarial
· Classes de repàs
· Tallers d’anglès (adreçats a nens de 4 a 12 anys)
· Cursos a mida
· Preparació de currículums i entrevistes de feina

nuestros cursos

Primary A (de P3 a P5)

Primary A

Els nens d’aquesta edat tenen molta més facilitat que els d’edats superiors per aprendre idiomes. Per això, a primary A se’ls ensenya mitjançant tècniques i activitats lúdiques diverses de comprensió i expressió orals en què l’anglès és la llengua vehicular.

Primary B (1r a 6è de primària)

Primary B

L’enfocament de les classes és fonamentalment comunicatiu, a partir dels coneixements adquirits a primary A o a l’escola i s’hi introdueixen conceptes gramaticals per facilitar l’ús de la llengua.

Secondary (Secundària)

Secondary

En aquest nivell es reforça la base gramatical sense deixar la comunicació oral. L’objectiu és ajudar l’estudiant a millorar les seves qualificacions curriculars i preparar-lo per a exàmens tant a l’àmbit internacional (FCE, CAE, CPE) com a l’àmbit nacional (batxillerat, selectivitat i proves d’accés) perquè el nivell que ha assolit d’anglès tingui reconeixement oficial.

Adults

Adultos

Oferim tots els nivells d’anglès per a persones adultes: des de l’inicial fins a l’avançat. I, en tots, comunicar-se és l’objectiu principal de les classes, amb l’aprenentatge de gramàtica i vocabulari. També ajudem a la preparació d’exàmens oficials (FCE, CAE, CPE).

Com són els nostres cursos?

nuestros cursos

El professorat que duu a terme les classes és natiu, titulat i amb una àmplia experiència en el sector de l’ensenyament. Com a material de suport es fan servir recursos diversos de multimèdia (llibre de text, audiovisuals…).

Pretenem que els nostres alumnes adquireixin confiança en l’ús diari de l’anglès parlat i, per aquest motiu, els grups són reduïts. D’aquesta manera, l’alumne té més oportunitats d’intervenir en les activitats orals proposades i practicar l’anglès oral.

Intentem que l’alumnat assoleixi la comprensió total de la gramàtica anglesa básica perquè pugui expressar-se en aquesta llengua amb més confiança i fluïdesa i que adquireixi un vocabulari molt extens relacionat amb situacions quotidianes, principalment.

En definitiva, procurem que els nostres alumnes treballin les quatre habilitats bàsiques de la llengua: llegir, escriure, comprendre i parlar.

El percentatge d’alumnes que aproven els exàmens amb certificat internacional és del 98%.

A més, disposem d'una àmplia col·lecció de material en anglès (periòdics, revistes, llibres, vídeos, DVD...) a disposició de tots els nostres estudiants.

Correspondència de nivells:

A1 -> KET
B1 -> PET
B2 -> FCE
C1 -> CAE
C2 -> CPE


Sant Vicenç English Academy - Carrer Nadal 2-8 Local 1. 08620 Sant Vicenç dels Horts - 93 656 08 62 - info@sveacommunicate.com