Primary A (de P4 a P5)

A aquesta edat, els nens disposen d'una gran facilitat per absorbir idiomes molt més fàcilment, per això en Primary A se els ensenya d'una manera dinàmica i lúdica mitjançant diferents tècniques enfocades a la comprensió i la comunicació oral, emprant l'anglès com la llengua vehicular de les classes a tot moment.

Question